Okna Ševčík » Dveře » Péče o dveře

Péče o dveře

Čištění

Materiál na dveřích Deceuninck není náročný na údržbu a velice lehce se ošetřuje. Na čištění rámu dveří používejte prostředky běžné pro úklid v domácnosti, které se ředí vodou. Nejlépe je však použít prostředek DECO-CLEAN vyvinutý firmou Deceuninck pro tyto účely. Tento čistící prostředek na plastová okna dostanete u Vašeho výrobce oken a dveří. V žádném případě nesmíte dveře čistit hrubými čistícími prostředky s obsahem abrazivních přísad, stejně tak je zakázáno použít různé drátěnky. Nikdy rámy nečistěte organickými rozpouštědly, ředidly, stejně tak louhem nebo kyselinami všech druhu.

Údržba

Deceuninck doporučuje následující pravidelnou údržbu, kterou je třeba provádět 1x za rok. Přezkoušejte funkčnost a promažte jednou kapkou oleje do šicích stroju všechny pohyblivé části kování (označeno symbolem kapky přímo na kování), zkontrolujte odvodňovací kanálky a podle potřeby z nich odstraňte nečistotu , zkontrolujte funkčnost kování a proveďte kontrolu úchytných šroubů a kování, v případě potřeby nechte odborně seřídit od dodavatele výplní.

Rámy z PVC nesmíte natírat. Nikdy nečistěte rámy nasucho.

Návod k údržbě kování pro dveře z PVC:

Pokyny k údržbě

Dveře jsou vybaveny kováním firmy Winkhaus. Kování firmy Winkhaus je lehce ovladatelné a pracuje bez závad. Nejlepší materiály a dokonalé zpracování zajišťuje dlouhou životnost.

Údržba výrobku

Jednotlivé části kování musí být na místě jejich použití pravidelně zkoušeny a musí být kontrolováno jejich opotřebení. Podle potřeby je nutné dotáhnout připevňovací šrouby, resp. některé díly vyměnit.

Kromě toho musí být nejméně jednou ročně provedeny následující údržbové práce:

  • všechny pohyblivé díly a všechny uzavírací body OS kování se musí promazávat a pro čištění je možno používat jen takové čistící prostředky a prostředky pro údržbu, které nenaruší antikorozní ochranu kování
  • seřizovací práce na kování - obzvláště v místě rohového vedení a nůžek - stejně jako výměnu dílu, vysazování a zavěšování otevíravých křídel může provádět jen odborně způsobilá firma. Při ošetřování vnějších poloh (např. při natírání oken a balkónových dveří) musí být všechny části kování chráněny také proti znečištění.