Okna Ševčík » Okna » Doprava a montáž

Jak probíhá montáž plastových oken

1. Plánování montáže

3-5 dní před montáží Vám zavolá naše pracovnice pověřená plánováním montáží a domluvíte se na přesném datu a čase montáže.

2. Montáž

V dohodnutém termínu montáže se dostaví montážní pracovníci. Vedoucí montér se s Vámi dohodne na přesném postupu prací. U novostaveb je to zpravidla upřesnění rozmístění prvků, určení montážních výšek (váhorysů) apod. Při rekonstrukcích provedeme demontáž starých oken a dveří rozřezáním rámů a šetrným vypáčením dovnitř. Poté montážní otvor vyčistíme od nežádoucích nečistot a vložíme do něj nový rám, který vyvážíme a ukotvíme. Do ukotveného rámu nasadíme křídla a celý prvek utěsníme montážní pěnou popř. provedeme kompletní připojovací spáru moderním způsobem (systém parotěsných a paropropustných pásek). Montáž je dokončena seřízením kování. Nakonec provedeme montáž venkovních parapetů (pokud jsou součástí dodávky).

Montáž s připojovací spárou:

Při montáži plastových oken se často vyskytuje pojem připojovací spára otvorových výplní, jedná se o prostor mezi zdí budovy a rámem okna nebo dveří. Připojovací spára by měla dosahovat stejného tepelného koeficientu jako samotná okna a splňovat nároky jak na odolnost proti vzniku plísní, pronikání par a v neposlední řadě také protihlukové opatření.

Běžnou praxí pro utěsnění a vyplnění připojovací spáry je pouze PUpěna, která se následně zapraví omítkou. Bohužel v horších případech je pěna ponechána bez zapravení a tím se ještě více vystavuje UV záření a vlhkosti a při těchto podmínkách dochází k postupnému rozpadu pěny. To má v důsledku za následek jak tepelný únik, tak možné nefunkčnosti oken či dveří.

Proto se při montáži stále více klade důraz na co nejkvalitnější materiály používané jak pro vyplnění připojovací spáry, tak ošetření tohoto prostoru proti vzniku plísní, nadměrnému hluku, výskytu vlhkosti apod. V důsledku špatného ošetření připojovací spáry může následně docházet jak k tepelným únikům, tak k porušování omítek, případně k narušení funkčnosti samotného okna.

Na základě všech těchto poznatků byly vyvinuty tzv. parotěsné, paropropustné a komprimační pásky; kombinací těchto produktů se zabraňuje všem výše popsaným negativním vlivům a přestože to znamená pro investora v důsledku zvýšení nákladů při pořizování nových oken, tyto nové technologie se pomalu stávají nedílnou součástí montáže oken a dveří.

3. Zednické zapravení

V případě, že zákazník požaduje zednické zapravení a toto je součástí smlouvy o dílo, provádíme tyto práce ihned po ukončení nebo již během montáže. Jedná se vždy o zednické zapravení vnitřního ostění. Zednické zapravení venkovní ostění provádíme na objednávku po montáži (dle ceníku a technické specifikace).

Zednické zapravení rychle a hlavně kvalitně

Naše firma zajišťuje komplexní služby, od zaměření Vašich oken, přes výrobu bezvadných plastových oken a dveří, profesionální demontáž a montáž, široký sortiment doplňků a příslušenství až po kvalitní zednické zapravení, jak interiérové tak exteriérové.

Co se týká zednického zapravení jsme jednou z mála firem na trhu, která provádí zapravení bezprostředně po montáži oken, tím odpadají různé poznámky, typu,, tak my máme namontováno,zítra přijedou zedníci a do týdne doplňkáři s parapety „jak je to u některých konkurenčních firem. Naši lidé jsou prostě univerzální. Proto jsme schopni Váš dům či byt namontovat a zednicky zapravit v průběhu jednoho dne včetně veškerých doplňků s ohledem na počet montovaných prvků. Například jeden klasický byt 4+1 v panelovém domě rovná se jeden den Vašeho drahocenného času.

U nás se zednické zapravení řadí do čtyř kategorií, které jsou cenově odstupňovány (míň spotřebovaného materiálu míň peněz):

  • Šroubované, což jsou jednoduché okna, například již zmiňované panelákové .
  • Kastlové 1, (v Čechách se používá výraz špaletové) do šíře ostění 30 cm, šikmé zapravení.
  • Kastlové 2, nad 30 cm šíře ostění, kdy se provádí šikmé zapravení. (u těchto tří způsobů zapravení používáme kvalitní maltové směsi.)
  • Kastlové 3, nad 30 cm šíře ostění, provádí se téměř pravoúhlé zapravení, při tomto způsobu zapravení se používá ve většině případů polystyren, hliníkové rožky a perlinka, tudíž se ještě zvýší tepelná izolace ostění. Malou nevýhodou je však technologický postup, který nám nedovolí kompletní zapravení v jeden den, ale to vše pak vynahradí pohled na nové rovné ostění.

4. Příslušenství a doplňkový prodej

Po zednickém zapravení se montuje příslušenství jako jsou žaluzie, sítě proti hmyzu, interiérové parapety apod.

5. Úklid

Standardně vyneseme vzniklou stavební suť a vybourané okna a dveře před dům. Následně provedeme hrubý úklid (všichni naši montážní pracovníci jsou vybaveni smetákem, lopatkou a průmyslovým vysavačem).

6. Likvidace odpadu

Pokud je součástí dodávky odvoz starých oken a dveří tak ho naložíme do auta, odvezeme a necháme zlikvidovat specializované firmě, která se zabývá likvidací odpadu.

7. Předání díla

Vedoucí montážní skupiny Vás seznámí s obsluhou namontovaných prvků a vyzkouší funkčnost kování. Po optické kontrole je Vám předán návod k obsluze se záručním listem. Podpisem protokolu o předání prací je Vám dílo předáno.

Okno může být pouze tak dobré, jak dobře je provedena montáž

Naše firma se zabývá výrobou a montáží plastových a hliníkových oken a dveří téměř 9 let. Dá se tedy s čistým svědomím říci, že jsme profesionálové v daném oboru s bohatými zkušenostmi.

Naše okna jsou již z výroby zkompletována a seřízena na středové hodnoty pohyblivých částí pantů tak, aby při samotné montáži nemuselo docházet k řešení nějakých větších problémů (např. přesklívání atd.) Před odjezdem oken a dveří k zákazníkovi naši montážníci při nakládání vždy zkontrolují každý prvek, který samozřejmě už prošel důkladnou výstupní kontrolou, ale jistota je jistota.

Po příjezdu k zákazníkovi se vedoucí montážní skupiny seznámí s pracovištěm a jeho připraveností, dohodne se ze zákazníkem na průběhu montáže. Před samotnou montáží se porovnají míry prvků a stavebních otvorů. Může dojít ke špatnému zaměření výrobků, což se u naší firmy stává velmi zřídka. Demontáž starých oken a dveří se provádí tak, že se nejprve vysadí původní křídla, následně se rozřeže rám a rozláme se směrem dovnitř. Připravený otvor, je-li potřeba, se dočistí (přiseká) a zbaví nečistot pomocí smetáčku a průmyslového vysavače, který je součástí každého našeho montážního vozidla.

Při samotné montáži se musí okno ve stavebním otvoru vystředit a usadit podle požadavků zákazníka tak, aby bylo možné posléze namontovat jak interiérové tak i exteriérové parapety. Před vlastním uchycením a připevněním oken ke zdivu, které se u naší firmy provádí dvěma způsoby. A to na montážní plechové kotvy, které se upevní na rám okna a pomocí natloukacích hmoždin se přišroubují ke zdivu, nebo na takzvané turbošrouby, které se používají pouze při montáži oken a dveří. Při tomto způsobu montáže se šroub prošroubuje skrze rám a ukotví do zdiva. Montáž vchodových dveří a oken s trojsklem se provádí vždy na turbošrouby. Prvky se ve stavebním otvoru musí vyvážit jak vodorovně tak i svisle. Vodorovné vypodložení prvků provádíme pomocí nosných plastových podložek tak, aby nebránily tepelné roztažnosti profilů. Při svislém vyvážení si pomůžeme dřevěnými klíny, kterými zafixujeme prvek ve stavebním otvoru před ukotvením. Po vyvážení a ukotvení rámu do zdiva se nasadí křídla, odstraní se dřevěné klíny, překontroluje se vyvážení a celý prvek se zafouká montážní pěnou.

Vedoucí montážní skupiny před předáním díla vše seřídí a zákazníkovi předvede bezvadnou funkčnost jeho nových oken a dveří. Spokojený zákazník poté už jen podepíše předávací protokol (jistě, že bez závad) a tímto můžeme považovat zakázku za ukončenou a těšit se na další spolupráci.

Příprava stavebního otvoru pro montáž plastových oken a dveří

V zásadě jde o to o jaký druh montážního otvoru se jedná a dle toho se také stanový jakým způsobem bude postupováno při osazení oken či dveří.

Stavební otvory můžeme rozdělit do dvou zásadních kategorií které jsou podstatné pro montáž a to na otvory – novostavba,rekonstrukce.

Přitom u jednotlivých kategoriích můžeme dále rozdělovat na otvory dle materiálů použitých při stavbě a dle toho také stanovovat materiál pro použití jak pro kotvení tak pro utěsnění a vyplnění mezi rámem a stavebním otvorem.

Při montáži do připraveného stavebního otvoru na novostavbu se v zásadě dodržuje mezera mezi zdí a rámem 10 – 20mm v případě viditelných nerovností 10 – 40mm.

V případě montáže na jádrovou omítku 5 – 15mm v případě viditelných nerovností 5 – 40mm. U nerovností větších už musí být stavební otvor upraven tak aby splňoval výše uvedené tolerance pro montáž.

U otvorů pro rekonstrukci kdy se musí nejdříve vybourat stará okna v zásadě platí osazení nových oken za stávající ostění ale ani toto nemusí být zásadním pravidlem jelikož škála starších oken které jsou u nás měněny je poměrně široká a je na uvážení zaměřovacího technika o jaké osazení se bude jednat

Pro samotné osazení nových oken do stavebního otvoru platí že otvor by měl být zbaven hrubých nečistot a spojovací materiál se opět určuje dle materiálu použitému prostavbu.


Pošlete nám nezávaznou poptávku, zpracujeme Vám ji zdarma.