Okna Ševčík » Okna » Péče o okna

Péče o plastová okna

Plastová okna a dveře nepotřebují žádnou zvláštní péči, ale aby zůstala déle jako nová dodržujte tyto zásady.

Po montáži oken a dokončení všech stavebních prací okna očistěte opatrně pomocí vody s mycím prostředkem. Nikdy okna nečistěte nasucho – zbytky malty a jiných tvrdých hmot by mohli nenávratně poškodit povrch rámu, skla i kování. Zajistěte průchodnost odtokových kanálků v dolní části rámu okna.

Na čištění rámů používejte běžné čistící prostředky pro úklid v domácnosti, které se ředí vodou. Nikdy nepoužívejte abrazivní přípravky (písky apod.), zásadité přípravky na bázi čpavku, ředidla, technické přípravky, louhy, rozpouštědla (benzin, aceton), kyseliny a jiné agresivní látky, které poškozují povrch profilů. Nepoužívejte ani brusné papíry, kovové a umělohmotné drátěnky.

DOPORUČUJEME použít výrobek DECO-CLEAN vyvinutí přímo firmou Inoutic – tento výrobek je bezpečný a velmi kvalitní a je vhodný pro použití na bílá a barevná plastová okna a dveře. Přípravek si můžete zakoupit na všech našich pobočkách za velmi výhodnou cenu.

Nezapomeňte! Plastová okna se nenatírají. Na skla používejte pouze přípravky určené k mytí a leštění skel.

Pravidelná údržba vám zajistí dlouhou životnost a bezproblémové úžívání oken a dveří.Údržbu provádějte minimálně jednou za rok.

Zkontrolujte funkčnost úchytných šroubů a kování. Promažte kapkou oleje do šicích strojů všechny pohyblivé části kování. Jsou označeny symbolem kapky přímo na kování. Mazací místo kování ošetřujte tak, aby olej nestékal po vnější straně kování. Olej by znečistil povrch rámů. K mazání NIKDY NEPOUŽÍVEJTE tuky, které obsahují kyseliny a pryskyřice. Přebytečný olej vždy setřete suchým hadříkem. Používejte jen ošetřovací prostředky, které nenarušují ochranu proti korozi. Odvodňovací kanálky umístěné v dolní části rámu okna udržujte průchodné.

Zkontrolujte těsnost mezi křídly a rámem, při zjištění závady nechte vyměnit těsnění oken dodavatelem. Při vyskytnutí poruchy kování nechte odborně seřídit dodavatelem oken.

Při dodržení všech zásad vám budou naše kvalitní okna a dveře dlouho sloužit k vaší spokojenosti.

Čištění

Materiál na oknech Inoutic není náročný na údržbu a velice lehce se ošetřuje. Na čištění rámu oken používejte prostředky běžné pro úklid v domácnosti, které se ředí vodou. Nejlépe je však použít prostředek DECO-CLEAN vyvinutý firmou Inoutic pro tyto účely. Tento čistící prostředek na plastová okna můžete zakoupit u Vašeho výrobce oken. V žádném případě nesmíte okna čistit hrubými čistícími prostředky s obsahem abrazivních přísad, stejně tak je zakázáno použít různé drátěnky. Nikdy rámy nečistěte organickými rozpouštědly, ředidly, stejně tak louhem nebo kyselinami všech druhu.

Údržba

Inoutic doporučuje následující pravidelnou údržbu, kterou je třeba provádět 1x za rok. Přezkoušejte funkčnost a promažte jednou kapkou oleje do šicích stroju všechny pohyblivé části kování (označeno symbolem kapky přímo na kování), zkontrolujte odvodňovací kanálky a podle potřeby z nich odstraňte nečistotu , zkontrolujte funkčnost kování a proveďte kontrolu úchytných šroubů a kování, v případě potřeby nechte odborně seřídit od dodavatele výplní.

Rámy z PVC nesmíte natírat. Nikdy nečistěte rámy nasucho.

Návod k údržbě kování pro okna z PVC:

Pokyny k údržbě

Tato okna jsou vybavena OS kováním firmy Winkhaus. Kování firmy Winkhaus je lehce ovladatelné a pracuje bez závad. Nejlepší materiály a dokonalé zpracování zajišťuje dlouhou životnost.

Údržba výrobku

Jednotlivé části kování musí být na místě jejich použití pravidelně zkoušeny a musí být kontrolováno jejich opotřebení. Podle potřeby je nutné dotáhnout připevňovací šrouby, resp. některé díly vyměnit.

Kromě toho musí být nejméně jednou ročně provedeny následující údržbové práce:

  • všechny pohyblivé díly a všechny uzavírací body OS kování se musí promazávat a pro čištění je možno používat jen takové čistící prostředky a prostředky pro údržbu, které nenaruší antikorozní ochranu kování
  • seřizovací práce na kování - obzvláště v místě rohového vedení a nůžek - stejně jako výměnu dílu, vysazování a zavěšování otevíravých křídel může provádět jen odborně způsobilá firma. Při ošetřování vnějších poloh (např. při natírání oken a balkónových dveří) musí být všechny části kování chráněny také proti znečištění.

Návod na údržbu oken

Návod k plastovým oknům

Návod k hliníkovým oknům