Okna Ševčík » Okna » Zaměření oken

Postup zaměření plastových oken

Zákazníkovi je nejprve zpracována cenová nabídka, buď na pobočce nebo prostřednictvím mailu. Zákazník si většinou okna přibližně zaměří (stávající okna), nebo si určí rozměry dle projektové dokumentace.

Pokud je zákazník rozhodnut, dle cenové nabídky probíhá samotné zaměření.

Poté je zákazník telefonicky osloven a je s ním domluveno datum a čas zaměření podle jeho možností. Po příjezdu zaměřovacího technika se jednotlivé pozice oken, dveří, garážových vrat přeměří. Měření se provádí do venkovního ostění (špalety).

Určí se rozměry jednotlivých prvků (velikosti oken, dveří, velikosti vnitřních a venkovních parapetů). Pokud se jedná o novostavbu, jsou šířky měřeny do otvoru v cihelném zdivu a odečítá 15 mm na montážní spáru po celém obvodu okna. U vchodových a balkónových dveří s hliníkovým prahem je nutné určit přesnou výšku daných prvků dle váhorysu (čistá výška podlah). Během měření se určí způsoby otvírání oken a dveří, upřesní se barvy doplňků. V tomto okamžiku je zaměření nezávazné, tzn. nemusí ihned podepsat smlouvu, důvod: změna rozměrů, barev oken, žaluzií atd.

Jednotlivé pozice prvků jsou zapsány do zaměřovacího protokolu, dá se s nimi dále pracovat (měnit členění, měnit skla). Po zaměření je zpracována finální cenová nabídka na rozměry a členění jaké bylo domluveno se zákazníkem. Pokud nedochází k dalším změnám, může se podepsat smlouva o dílo.

Demontáž oken, luxfery, železná okna a dveře

Dřevěná okna – špaletová, šroubová
- pracovníci nejprve přeměří daný otvor, zda souhlasí rozměry a poté se přistoupí k samotné demontáži. Původní okna jsou vysazeny z rámu, poté se odstraní venkovní parapet, pokud bude zůstávat původní, přijde na něj krycí pozinková lišta. Následuje samotné rozřezání dřevěného rámu a jeho opatrné vybourání. Poté je nutné začistit stavební otvor od původních kotevních a izolačních materiálů a samotné očištění stavebního otvoru od prachových částic. Po tomto provedení demontážních prací, může pracovník přistoupit k samotnému osazování nových plastových (hliníkových) prvků.

Demontáž železných rámů – postup obdobný, je třeba důkladné zakrytí podlah, nábytku apod. z důvodu řezání železných prvků elektrickou rozbrušovačkou.

Luxfery - jsou skleněné tvárnice zalité cementovou maltou. Při demontáži je nutné dbát zvýšené opatrnosti, použít osobní ochranné pomůcky. Většinou jsou luxfery na schodišťovém prostoru, proto je nutné lešení. Samotná demontáž, pokud to dovoluje technický stav domu, probíhá rozbitím jedné řady luxferů a zbylá část se opatrně vytahuje již vcelku. Při této demontáži je většinou nutné osekání betonových nálitků a tím větší možnost poškození venkovní omítky. Zákazník je s tímto problémem seznámen a zaměřovacím technikem na toto upozorněn.