Okna Ševčík » Zateplení stropů

Climatizer Plus

Tepelně akustická, foukaná, celulózová izolace

 • tepelně akustická izolace na bázi celulózových vláken s názvem CLIMATIZER PLUS má dlouhou historii ze severoamerického kontinentu – 70. léta 20. století
 • jedná se o přírodní materiál, který je během výroby upravován tak, aby splňoval všechny náročné požadavky kladené na tepelné izolace
 • izolace CLIMATIZER PLUS je odolná vůči ohni, plísním, hlodavcům a hmyzu
 • z 90% výroby je CLIMATIZER PLUS vyvážen do více než 20 zemí světa -> dohled mnoha zahraničních i domácích laboratoří a zkušeben (Evropský certifikát CE, Evropský technický atest ETA 06 / 0086)
 • výroba probíhá dle normy ČSN EN ISO 9001:2009
 • CLIMATIZER PLUS je jako jediný v Evropě vyráběn (od roku 1991) na základě původní kanadské licence unikátní technologií – zaručena kvalita a stálost výrobku – na materiál poskytována záruka 20 let
 • k dispozici je množství domácích i zahraničních veřejně dostupných certifikátů a protokolů o měření -> zaručena kvalita a stálost
 • v ČR je vybudována široká síť (více než 140) pravidelně školených aplikačních firem
 • aplikace tepelně akustické izolace CLIMATIZER PLUS není vázána na počasí a roční období
 • CLIMATIZER PLUS je ekologicky šetrný výrobek
 • tepelně akustickou izolaci CLIMATIZER PLUS lze použít u novostaveb i rekonstrukcí (rodinné domy, panelové domy, školy, historické objekty, hospodářské objekty, výrobní a skladové haly, centra zábavy a sportu) pokud je to technologicky možné do vodorovných, šikmých i svislých konstrukcí
 • díky unikátní technologii aplikace bude vaše konstrukce opravdu izolována – je zaručena dokonalá izolace beze spár i v nepřístupných místech, nevznikají žádné odřezky a odpad, při rekonstrukcích není ve většině případů nutná složitá demontáž konstrukce
 • během aplikace materiálu není nijak narušen chod domácnosti či organizace
 • aplikace izolace CLIMATIZER PLUS je cenově výhodná s návratností investice již od 3 let
 • tepelně akustická izolace CLIMATIZER PLUS je registrována v systému Zelená úsporám

Porovnání vlastností několika běžně používaných izolačních materiálů:

Poznámka

Počet požadavků na zateplení neustále roste. Konkurenční prostředí je vítané, protože nás posouvá kupředu být lepšími a zdatnějšími v oblasti tepelných izolací. Musíme však říci, že některé firmy, které foukají jiné tepelné izolace svojí neodborností a používáním těžko identifikovatelných materiálů velmi často poškozují dobré jméno aplikátorů z branže foukaných tepelných izolací. Zákazník by si proto měl prověřit schopnosti, reference i materiál, který chce aplikační firma použít k zateplení. Vyhne se tak těžko identifikovatelným izolačním materiálům, kde deklarovaný výrobek nemusí odpovídat skutečnosti.

Tepelně izolační materiál má být v originálním označeném obalu od výrobce s identifikačními údaji. Obal nesmí být dodatečně uzavřený přelepením, či dokonce zadrátováním uzávěru balení. Zákazník má na požádání dostat doklad o deklarovaných vlastnostech výrobku a způsobilosti firmy na takového aplikace.

Existují i jiné druhy foukané izolace vyráběné na bázi skelných a minerálních vláken. Použití těchto materiálů ve formě volných vláken je velmi diskutabilní a použití nese značná hygienická a zdravotní rizika. V mnoha zemích je použití těchto výrobků zcela zakázáno. O této problematice hovoří řada studií, například manuál prevence v lékařské praxi (ČR – Centrum preventivního lékařství) nebo závěrečná zpráva popisující dlouhodobé vlivy na zdraví - pracovní skupina „VICTIMS OF FIBERGLASS“ (USA - překlad do češtiny).

Měrná tepelná kapacita některých materiálů c [J/kg. K]

Měrná tepelná kapacita vyjadřuje množství tepelné energie, které je nutno dodat 1 kg materiálu, aby se jeho teplota zvýšila o 1 K. Konkrétně lze říci, že čím vyšší hodnotu „c“ materiál má, tím jsou jeho izolační schopnosti lepší.