Foukaná celulózová izolace

Úsporou energie lze ušetřit nemalé peníze. Pohlídejte si teplo v domě a nenechte ho utíkat, lidově řečeno, „komínem“.

Zdravá foukaná izolace Climatizer Plus® je izolace s nejdelší zárukou na trhu. Záruka 20 let. Climatizer Plus je stavební, tepelná a akustická izolace do rodinných a bytových domů, do školek, škol a kanceláří, do zemědělských, hospodářských a průmyslových staveb, do veřejných budov a do všech dřevostaveb jako moderní materiál na přírodní bázi, recyklovatelný a ekologický. Vhodný k zateplení šikmých střech, podkroví, na půdy, do vazníků a stropů, do podlahy, mezi trámy, do stěn, podhledů a dalších částí stavby.

Proč mám zvolit foukanou izolaci Climatizer Plus?

Určitě chcete žít zdravě, šetřit přírodu a navíc se cítit doma komfortně v zimě i v létě. Máme to vyzkoušené, je to vysoce kvalitní tepelná izolace na celý život.

Úspora za vytápění

Spočítáno u rodinného domu s 116 m2 plochy.

Jak takové úspory vypadají v číslech pro skutečný dům s rozměry 10,5 x 13 m a 116 m2 zastavěné (a současně půdní) plochy? V případě zateplených stěn, podlahy a kvalitních oken, ale BEZ zatepleného stropu je tepelná ztráta prostupem cca 50 %. Díky „komínovému efektu“ tak uniká až polovina tepla z domu. V zimě vytopit hnědým uhlím takto velký dům s nezatepleným stropem, vyjde ročně přibližně na 21 000 Kč. Pokud strop zateplíte, snížíte náklady o 52% na cca 10 000 Kč.

Pro zateplení plochy 116 m2 při tloušťce izolace 32 cm Climatizeru Plus volným foukáním spotřebujeme 37 m3 izolace o objemové hmotnosti 38 kg/m3. Z hlediska enokomiky to jsou náklady ve výši cca 40 000 Kč s DPH, včetně práce.

V tomto případě je každoroční úspora 10 000 Kč.

Úspora po zateplení foukanou izolací

Kdy se investice vrátí?

Kdy se majitelům domu začnou investované peníze vracet? Jaká je návratnost vložených peněz?

 Cena za vytápění při stávajícím stavu RD 21 000 Kč/rok
Vložená investice do zateplení 40 000 Kč
Cena za vytápění po provedeném zateplení 0,52 × 21 000 = 10 000 Kč/rok
Úspora za vytápění 11 000 Kč/rok
Návratnost investice 40 000 / 11 000 = 3,6 roku

Graf úspory zateplení stropu

Zateplení každého detailu

Zateplit každou škvírku bez vzniku tepelných mostů? Ano, foukaná izolace to umí.

Špatné vs. správné zateplení stropu

Špatné zateplení stropu

Správné zateplení stropu

 

Zateplíme každý detail se správnou objemovou hmotností

Jednou z hlavních výhod foukané izolace je možnost zaizolování detailů a prostorů, které jsou s izolacemi v rolích nebo deskách velmi pracné nebo vůbec neřešitelné. Materiál foukané celulózové izolace Climatizer Plus vyplní dokonale všechny prostory kolem dřevěných trámů, krokví a jiných nosných prvků. Foukaná izolace Climatizer Plus vyrobená z přírodních vláken vyplní každou skulinu, každý detail.

Střechy, kde bez foukané izolace nelze zateplit každý detail

Např. střechy z příhradových vazníků mají tolik prvků, okolo kterých je třeba izolace ve formě rolí nebo desek obřezat, že i s vysokou pečlivostí a pracovní kázní dělníků není výsledek nikdy stoprocentní. Pracnost vyřezávání detailů v izolačních rolích nebo deskách vede v lepším případě k prodražení izolované konstrukce, v tom horším k nedbalému provedení izolace a vzniku problémů v konstrukci do budoucna.

Špatně provedené zateplen stropu

Správně provedené zateplení stropu

Udržení tepla v zimě

Climatizer Plus pomůže udržet teplo v domě. Zabraňte vzniku tepelných mostů volbou kvalitní tepelné izolace. Interiér obytných podkroví a lehkých konstrukcí dřevostaveb se během noci ochladí natolik, že po ránu můžete Vy sami cítit nepříjemnou zimu sálající přímo ze stěn. Pocit chladu po ránu není příjemný. Přes noc dům, pokud není nadstandardně zateplen, ztratil drahocenné vyprodukované teplo. Vychladl.

  • Foukaná izolace Climatizer Plus® od firmy CIUR vyrobená z přírodních vláken má v tomto směru unikátní vlastnosti a dokáže teplo v domě naopak udržet.
  • Foukaná izolace Climatizer Plus zabrání úniku tepla
  • Deskovou izolací často nelze zabránit vzniku tepelných mostů
  • S foukanou izolací Climatizer Plus tepelné mosty nevzniknou

Nedokonalá izolace formou desek

Foukaná izolace akumuluje teplo

Climatizer Plus® oplývá jednou z vlastností, které ostatní izolace postrádají, a to je možnost pomalého teplotního spádu. To znamená, že stěna, střecha či strop zateplené celulózovou izolací nepustí teplo ven, naopak. Drží teplo. Doslova ho nasají a postupně sami ohřívají interiér. Mají schopnosti akumulačních kamen. Doslova se nabijí vaším teplem. Ráno z takto prohřátých stěn pocítíte teplo, nepříjemná zima zůstane venku.

Aplikace provádíme na klíč již za 3 hodiny

Rychlá a čistá aplikace se provádí „na klíč“ s pomocí strojního zařízení za sucha nebo formou nástřiku. Zlepšuje odolnost proti ohni. Dále odolává plísním, drobným hlodavcům i kuně. Výhodou této celulózové izolace je přirozená schopnost vyrovnávat vlhkost a akumulovat velké množství tepla. V létě brání přehřívání, zajišťuje pohodu během dne před vedrem.

Aplikace foukané izolace

Vlastnosti izolace CLIMATIZER PLUS

Fázový posun teplotního kmitu

Jiný typ izolace, nové vlastnosti, co brání přehřívání. Tady můžete mít očekávání, očekávání, která se splní!

Porovnání měrných tepelných kapacit c [J/(kg.K]

Měkká PUR pěna 800
Skelná vata 840
Polystyren 1270
Climatizer Plus® 2020

Vyšší hodnota brání déle průniku tepla skrz izolaci. Obrázek vlevo znázorňuje počet hodin po které izolace odolává. V létě Climatizer Plus přes den udrží chládek a v noci se stačí připravit na další horký den.

Tepelná charakteristika

Součinitel tepelné vodivosti Lambda [W/(m.K)] 0,038
Objemová hmotnost p [kg/m3] 30-90
Faktor difuzního odporu µ [-] 1,1-3
Měrná tepelná kapacita c [J/(kg.K)] 2020
Fázový posun teplotního kmitu – 30 cm na volno [hod] 6,6

Požární charakteristika

Třída reakce na oheň C-s1, d0
Třída reakce na oheň (do uzavřené dutiny) B-s1, d0 Index
Šíření plamene 0,00

Akustické vlastnosti

Jak skvěle Climatizer Plus odolává hluku?

Climatizer plus® má vlastnosti, které vylepšují vlastnosti konstrukcí z hlediska akustiky. To znamená, že jejich aplikací lze více odolat hluku. Jako výplň příček a ostatních konstrukcí tvoří jejich zvuko-pohltivou složku.

Co to znamená zvuko-pohltivý?

Mezi dvě membrány nebo mezi dvě desky lze nafoukat zdravou foukanou izolaci Climatizer Plus. Ta má vlastnosti materiálů, kterými se zvuk skoro nešíří. To se dá ověřit lehkým testem. Pokud poklepete prsty na výplň z polystyrenu nebo PUR pěny ozve se lehký dunivý zvuk. To je pro špatné!

Pomalé šíření zvukových vln

Pokud zaťukáte na foukanou izolaci nevyloudíte zvuk ani kdybyste se snažili sebevíc. Tímto jednoduchým testem lze od sebe odlišit materiály s rychlým a pomalým šířením zvukových vln. Climatizer Plus patří do kategorie druhé, tedy té hluku odolnější.

Nejde jen o samotnou vlastnost materiálu. V akustice platí ještě jedno pravidlo. Kudy jde vzduch, tudy jde hluk. Tedy pokud izolace nevyplní všechny detaily a neobalí konstrukce náchylné k šíření zvuku, pak hluk neeliminujete. Vzduchovými mezerami se hluk šíří velmi dobře. Climatizer Plus vyplní každou skulinu, každý detail a ochrání Vás před nežádoucím hlukem.

Akustická charakteristika

Odpor proti proudění vzduchu AFr při objemové hmotnosti 45 kg/m3 [Pa.s.m2] 12,6
Odpor proti proudění vzduchu AFr při objemové hmotnosti 60 kg/m3 [Pa.s.m2] 17,8

Odolnost proti ohni

Climatizer Plus je ohniodolná a požárně bezpečná izolace.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=BgVk_MwLdbk&feature=emb_logo

Testovali jsme odolnost proti ohni u nejoblíbenějších izolacích na českém trhu

Díky výrobním úpravám je izolace ohniodolná

Climatizer Plus® má z hlediska požární bezpečnosti jednu z vynikajících vlastností. Díky speciálním výrobním úpravám se stává ohniodolný a pomalu od povrchu uhelnatí, nehoří přímým plamenem. Postupné odhořívání tak dává konstrukci čas odolat nebezpečnému požáru.

Mýty ohledně požární bezpečnosti

Existuje mnoho mýtů spjatých se zdravou foukanou izolací Climatizer Plus®. Mýty týkající se požární bezpečnosti patří k těm nejrozšířenějším. Přesto naše materiály aplikované do dutin, a to v suchém stavu, mají laboratorně ověřenou třídu reakce na oheň B, což je ve srovnání s jinými materiály na pěnové bázi o více než tři stupně výše. Firma CIUR a.s. se k otázce požární odolnosti staví velmi zodpovědně.


Odolnost 60 minut je vysoce nadprůměrná

Konstrukce se zdravou foukanou izolací odolají ohni více jak 60 minut. Chrání tedy Váš majetek a vaše životy.

Konstrukce dřevostavby ověřená zkouškou je toho příkladem.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=2YqK1_3M-ao&feature=emb_logo

Zdravá izolace domu

Při výrobě klademe důraz na Vaše zdraví a zdraví celé rodiny. Už žádné alergie u dětí, plísně v domě...Zdravá rodina ve zdravém domě ve zdravém prostředí. Bez plísní a alergenů – domov, po kterém touží každý z nás. Zdraví si jen tak nekoupíme, ale kvalitně izolovaný dům je reálnou investicí nejen finanční, ale také zdraví prospěšnou.

Izolace, která chrání zdraví i přírodu

Tepelná izolace nejen že snižuje vlhkost v bytě a řeší problém s plísní, je ale také šetrná k životnímu prostředí svou ekologičností a přírodní vstupní recyklovanou surovinou.

Tepelná izolace Climatizer Plus je díky své prodyšnosti schopna s absorbovanou vlhkostí efektivně pracovat. Nejen, že zabraňuje srážení vlhkosti v bytě, díky ní budete mít pocit příjemného domova, kam se budete rádi vracet.Přírodní izolace si dokáže poradit s vodní parou v konstrukci a umí správně pracovat s vlhkostí. V případě potřeby Climatizer Plus vlhkost přijme a odevzdá v horkém létě do interiéru, v zimě a chladných měsících roku ji vede do exteriéru. Zabraňuje tak kondenzaci a vlhkosti v konstrukci a na povrchu stěny. Plísním a hnilobám nedává šanci!

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=JfDp_AE7GQw&feature=emb_logo

Ochrana před horkem v létě

Přehřívání staveb v letních měsících je stále častější, s Climatizerem Plus již nikdy více.

Trápí Vás úmorná letní vedra? Interiér podkroví a často i přízemí se během dne ohřeje natolik, že lidé trpí nepohodlím a spánkovým deficitem. V noci dům ani nestačí vychladnout a již je tu další úmorně horký den.

Znáte izolaci, která v létě chladí?

Přírodní celulózová izolace Climatizer Plus zadrží teplo po dobu cca 7 hodin, takže zabraňuje přehřívání podkroví a střešních místností v letních měsících. Například měkká PUR pěna zadrží teplo cca 1,14 hodin při stejné tloušťce izolace ve střeše.

--- climatizer-plus-fazovy_posun.jpg ---

Foukaná izolace Climatizer Plus vyrobená z přírodních vláken má v tomto směru unikátní vlastnosti a dokáže průnik tepla střechou do domu značně oddálit. Zahrnuje jednou z vlastností, kterou ostatní izolace postrádají, a to je možnost pomalého teplotního spádu. To znamená, že střecha či strop s Climatizerem Plus z celulózového vlákna nepustí vedro během dne dovnitř. Ba naopak, brání jeho prostupu během dne. Drží teplo venku. Během noci se tedy vně ochladí.

Můžete mít izolaci s Climatizerem Plus a být v pohodě během letních veder. Nebo si pořídit jinou izolaci, pod kterou bude v létě k nevydržení. Znamená to pořídit si k ní hlučně nepříjemnou klimatizaci. Volbou tedy je, spát v klidu, tichu a příjemně. Nebo se nevyspat při hlučné klimatizaci. Volba je jasná.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=CNae_7Ppucs&feature=emb_logo

Nezávazná poptávka

Vyplnit poptávkový formulář je vážně jednoduché. Zvládnete to za 3 minuty.

Nejste si jisti výběrem? Nevadí. Zavolejte nám a vše si do detailů vysvětlíme.
777 926 342 (Po-Pá, 8-16.00 hod)
let záruka na vybraný sortiment
Česká výroba s garantovanou kvalitou
Dlouholeté zkušenosti a více než 20 000 realizací
Komplexní služby včetně zednických prací
Na každé zakázce si dáváme záležet. Každé okno, které nám projde rukama, dostane tu nejlepší možnou péči.
Ukázky některých z našich 20 690 realizací
Zobrazit všechny reference

Naše práce je vidět

Plastová okna a dveře Petrov 2018

Dodávka a montáž plastových oken a dveří včetně venkovních žaluzií na novostavbu rodinného domu.

Ještě jste se nerozhodli?

Nevadí. Pošlete nám nezávaznou poptávku. Do 24 hodin vypracujeme kalkulaci a vy tak budete mít všechny podklady potřebné k rozhodnutí.

Copyright © 2000 - 2024 Ševčík Okna s. r. o.
Nastavení cookies: Aby web fungoval, tak jak ho znáte

Aby naše webové stránky fungovaly správně, našli jste na nich, co hledáte, ušetřili spoustu času a nezobrazovaly se vám věci, které Vás nezajímají, potřebujeme od Vás souhlas se zpracováním souborů cookies, tj. malých souborů, které se ukládají ve vašem prohlížeči.

Tyto cookies jsou nutné pro správné fungování našich webových stránek. Vždy aktivní.

Čím víc lidí má statistické cookies zapnuté, tím lépe můžeme naše stránky vyladit. Tyto cookies shromažďují informace o tom, jak lidé web používají, které stránky navštívili, na co klikají. a na které odkazy jsi klikla. Všechny informace, které soubory cookie shromažďují, jsou souhrnné a anonymní.

Díky marketingovým cookies třetích stran vám můžeme připomenout nabídky, které jste si prohlíželi na našich stránkách, i jinde na internetu. Když tyto cookies zakážete, reklam bude pořád stejně. Ovšem na věci, které vás nezajímají.

Zavřít