Reklamační řád

UPLATNĚNÍ REKLAMACE 

 1. Společnost ŠEVČÍK OKNA, s.r.o. reklamace přijímá výhradně:
  - písemně prostřednictvím poštovní služby na adrese sídla firmy třída Bří Čapků 3088, 695 01 Hodonín
  - prostřednictvím emailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu servis@okna-sevcik.cz
  - osobně na pobočkách společnosti 
 1. Reklamace musí obsahovat tyto základní údaje:
  - číslo kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo
  - datum předání díla (viz. záruční list, nebo protokol o předání díla)
  - datum zjištění reklamace
  - přesnou adresu místa, kde se nachází reklamovaný výrobek
  - telefonický kontakt na osobu uplatňující reklamaci
  - informaci o jakou konkrétní část zakázky se jedná. Musí být patrné, zda se jedná o plastový či hliníkový výrobek, skleněnou či plastovou výplň, příslušenství nebo instalační práce. Bez těchto údajů nelze reklamaci přijmout. 
 1. Společnost ŠEVČÍK OKNA, s.r.o. může reklamaci odmítnout, pokud:
  - zákazník nepředloží originál smlouvy nebo potvrzený záruční list
  - v případě nejasností zákazník neprokáže zaplacení celé kupní ceny resp. ceny díla.
  - podle podmínek smlouvy o dílo, kupní smlouvy nebo tohoto reklamačního řádu nemá zákazník na reklamaci právo. 
 1. Neuznaná reklamace se může dále řešit pouze po písemné dohodě se zákazníkem jako placený servisní zásah pouze na náklady zákazníka. 
 2. O každé přijaté reklamaci je sepsán reklamační protokol a zákazník je o jeho přijetí písemně informován. 
 3. Nestanovuje-li smlouva uzavřená mezi zákazníkem a společností ŠEVČÍK OKNA, s.r.o. jinak, rozhodne o reklamaci pověřený pracovník (reklamační technik) bez odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne nahlášení vady. 
 4. V případě, že bude nutné vyrobit nový výrobek nebo je doba objednání nového příslušenství delší než 30 dní (např. nadstandartní barvy, speciální skla, šikminy, oblouky atd.), tak společnost ŠEVČÍK OKNA, s.r.o. navrhne jiný termín odstranění reklamace. O jiném termínu odstranění reklamace bude zákazník neprodleně telefonicky i písemně seznámen (po rozhodnutí a zjištění požadovaného termínu výroby a dodání). 
 5. V případě zjištění, že reklamace není oprávněná, může společnost ŠEVČÍK OKNA, s.r.o. vyžadovat všechny vynaložené prostředky spojené s vyřízením této neoprávněné reklamace (náklady na dopravu, poštovné, znalecké posudky, správní, soudní poplatky a podobně). 

Vady vyloučené z možnosti reklamace 

 1. Reklamované vady na plastových a hliníkových prvcích nemohou být uznány, pokud vzniknou: 
  a) neodbornou montáží po předání a převzetí plastových a hliníkových prvků. Neodbornou montáží se rozumí případ, kdy montáž neprováděla osoba či firma pověřená společností ŠEVČÍK OKNA, s.r.o.
  b) neodborným zásahem ze strany zákazníka (svépomocí realizované zásahy do konstrukčních částí plastových nebo hliníkových prvků). 
  c) vlastním nebo cizím zaviněním po okamžiku předání a převzetí díla např. při dalších navazujících stavebních pracích, při mytí oken (škrábance) nebo při následné montáži dalšího příslušenství. V souladu s ustanovením článku I. odstavce 6. tohoto reklamačního řádu se tím rozumí také odpovědnost za vady vzniklé po odmítnutí předání a převzetí díla. 
  d) mechanickým poškozením, neodborným seřízením a nesprávnou údržbou po okamžiku předání a převzetí díla. 
  e) používáním v podmínkách, které mohou nastolit fyzickou či chemickou nerovnováhu v návaznosti na vlastnosti stavby jako celku (např. vady projektu a materiálů použitých při stavbě) a v závislosti na specifických podmínkách v místě zabudování (např. zvýšená prašnost, vlhkost, emise a podobně) 
  f) poškozením v důsledku událostí majících původ ve vyšší moci (např. požáry, záplavy, zemětřesení, kroupy, spady popílků, kosmického spadu a podobně) 
 2. Za reklamovatelné vady nelze považovat takové, které vzniknou před montáží, během montáže a po montáži, pokud na ně byla po dohodě se zákazníkem poskytnuta sleva. 
 3. Jako reklamace příslušenství (subdodávky), které není vyráběno společností ŠEVČÍK OKNA, s.r.o. a je dodáváno s plastovými či hliníkovými prvky, nemohou být uznány vady vzniklé ze stejného důvodu jako vady plastových a hliníkových prvků uvedených v ustanovení odstavce 1 tohoto článku. 

Záruční podmínky a zvláštní podmínky reklamací Informace týkající se zvláštních podmínek reklamací poskytuje společnost ŠEVČÍK OKNA, s.r.o. v souladu s ust. § 8 zákona č. 634/1992Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (zákaz klamaní spotřebitele) 

Celý dokument ke stažení zde:  Reklamační řád a záruční podmínky - plné znění v pdf formátu

Nejste si jisti výběrem? Nevadí. Zavolejte nám a vše si do detailů vysvětlíme.
777 926 342 (Po-Pá, 8-16.00 hod)
let záruka na vybraný sortiment
Česká výroba s garantovanou kvalitou
Dlouholeté zkušenosti a více než 20 000 realizací
Komplexní služby včetně zednických prací
Ještě jste se nerozhodli?

Nevadí. Pošlete nám nezávaznou poptávku. Do 24 hodin vypracujeme kalkulaci a vy tak budete mít všechny podklady potřebné k rozhodnutí.

Copyright © 2000 - 2024 Ševčík Okna s. r. o.
Nastavení cookies: Aby web fungoval, tak jak ho znáte

Aby naše webové stránky fungovaly správně, našli jste na nich, co hledáte, ušetřili spoustu času a nezobrazovaly se vám věci, které Vás nezajímají, potřebujeme od Vás souhlas se zpracováním souborů cookies, tj. malých souborů, které se ukládají ve vašem prohlížeči.

Tyto cookies jsou nutné pro správné fungování našich webových stránek. Vždy aktivní.

Čím víc lidí má statistické cookies zapnuté, tím lépe můžeme naše stránky vyladit. Tyto cookies shromažďují informace o tom, jak lidé web používají, které stránky navštívili, na co klikají. a na které odkazy jsi klikla. Všechny informace, které soubory cookie shromažďují, jsou souhrnné a anonymní.

Díky marketingovým cookies třetích stran vám můžeme připomenout nabídky, které jste si prohlíželi na našich stránkách, i jinde na internetu. Když tyto cookies zakážete, reklam bude pořád stejně. Ovšem na věci, které vás nezajímají.

Zavřít